Başkan Fatma Dinçer,`` Toplum merkezi gibi hizmet veriyoruz .``

24.10.2021
524 kez Okunmuştur.

       Tokat Uyuşturucu ve Madde Bağımlığıyla Mücadele Derneği Başkanı Fatma Dinçer,`` Toplum merkezi gibi hizmet veriyoruz.``
Toplum merkezleri, genellikle sivil toplum kuruluşları veya sivil aktörler tarafından, bazen de belediyelerin kendileri tarafından yönetilmektedir. Bu merkezler, hassas gruplar ve bireyler başta olmak üzere mülteciler ve ev sahibi toplumun üyelerine açık ve onların güçlendirilerek yaşamlarını etkileyen kararlara katılmalarını sağlayan bir mecra olarak kurulmuştur. Buna ek olarak, söz konusu merkezler, toplumdaki farklı gruplar arasındaki gerginliklerin azaltılması amacıyla sosyal ve kültürel paylaşımı da güçlendirme amacı da gütmektedir. Toplum merkezlerinin Türkiye`de 20. yüzyılın ilk yarısına kadar uzanan köklü bir geçmişi vardır. Bu yapılar, zorlu sosyoekonomik koşullar ve özellikle sanayileşme ve kentleşme esnasında görülen güçlü göç hareketlerinin meydana geldiği dönemlerde, bir sivil toplum inisiyatifi olarak ortaya çıkmıştır. Devlete ait sosyal hizmet merkezlerinin dezavantajlı bireylere ve gruplara destek sunma gayretlerini tamamlayıcı nitelikte olmaları amaçlanmıştır. Suriye krizinin bir sonucu olarak 2011 yılından bu yana mülteci hareketlerindeki artışın ve özellikle 2014 ve 2015 yıllarında meydana gelen kitlesel mülteci akınının ardından, devletin sunduğu mevcut hizmetlerin desteklenmesi amacıyla bir kez yeni toplum merkezleri faaliyete geçmeye başlamıştır. Başlangıçta uluslararası kalkınma aktörleri tarafından finanse edilen ve artık yerel yönetimler tarafından giderek daha fazla desteklenen bu yeni dalga toplum merkezleri, geniş kentsel mülteci nüfusa ulaşmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak üzere ortaya çıkmıştır. Son yıllarda yürütülen kapasite geliştirme faaliyetleri, toplum merkezlerinin hizmetlerini sürekli olarak profesyonelleştirmelerini ve hizmet standartlarını yükseltmelerini sağlamıştır. Ayrıca merkezler, hizmetlerini ev sahibi toplum mensupları için giderek daha erişilebilir hale getirmekte ve faaliyetlerini kamu standartları ile uyumlu hale getirmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla eşgüdüm içerisinde çalışmaktadır. Belediyeler, sosyal hizmet merkezleri ve diğer yerel aktörlerle yakın işbirliği içerisinde çalışan toplum merkezleri, mülteciler ve ev sahibi toplum arasındaki sosyal etkileşimi destekleyerek sosyal uyumu güçlendirmeye hizmet etmektedir. Merkezler; yaş, köken veya toplumsal cinsiyet ayrımı olmaksızın herkese açıktır. Ulaşılması zor olan ve geride bırakılma riski bulunan kişiler veya grupları merkez faaliyetlerine dahil etmeye özel bir özen gösterilmektedir. Ayrıca, engelli bireyler, çocuklarını yalnız büyüten ebeveynler, mevsimlik göçmenler, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurları ve çocuk işçiler de hedef kitleye dahildir dedi

  • Etiketler :
  • -
FACEBOOK YORUMLARI
Eklenme Tarihi : 24.10.2021
Güncelleme Tarihi : 24.10.2021